Waarom Klic-Center.nl

Voorkom Graafschade, Graaf zorgvuldig. Gebruik De Diensten Van Klic-Center.nl.

Enkele jaren geleden ontplofte in het Belgische Gellingen een hoge druk gasleiding waarover de bouwaannemer een sleuf had gegraven op de graaflocatie. Als gevolg hiervan waren er 24 doden te betreuren en 132 gewonden. Een leidingdeel wordt enkele honderden meters verderop gevonden.

Jaarlijks ontstaat bij circa 20 procent van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Dat zijn 40.000 gevallen, goed voor 40 tot 75 miljoen euro aan directe schade en nog eens 40 tot 100 miljoen aan gevolgschade.
Het is druk in de ondergrond. De totale hoeveelheid kabels en leidingen wordt geschat op 1,75 miljoen kilometer.

In bovengenoemde passages komen de gevolgen voor de volksgezondheid, milieu en economische gevolgen voor de samenleving aan bod. Alles bij elkaar voldoende reden voor de Wetgever om maatregelen te treffen om graafschade te verminderen. Het resultaat is de “Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten” ook wel de grondroerdersregeling genoemd”. Sinds 1 juli 2008 is deze wet WION van kracht. Deze regeling moet het aantal graafschades aan kabels en leidingen sterk terugdringen. De regeling doet dit door onder andere de volgende zaken verplicht te stellen:

  • De grondroerder meldt het voornemen tot graven bij het Kadaster (art. 8 WION);
  • De Netbeheerder versterkt, ten minste, informatie aan het Kadaster met betrekking tot de liggingsgegevens, relevante eigenschappen van de netten, indien voorkomend welke voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen en contactgegevens (art. 10 WION);
  • Indien op de graaflocatie netten voorkomen met gevaarlijke inhoud (ook wel thema hoog risico) neemt de grondroerder contact op met de netbeheerder voor het treffen van voorzorgsmaatregelen voordat deze de graafwerkzaamheden start (art. 13 WION). Deze voorzorgsmaatregelen betreffen in ieder geval de aanwijzing ter plaatse van de exacte ligging van dat net door de beheerder (aanwezig op 10% van de graaflocaties);
  • De grondroerder en opdrachtgever zien er op toe dat de graafwerkzaamheden plaats vinden op een zorgvuldige wijze (art. 2 WION). Daarnaast verplichten netbeheerders de grondroerders de graafwerkzaamheden uit te voeren conform de CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’.

Stappenplan

1Nu Aanvragen

Op de ‘Nu Aanvragen‘ pagina kunt u alle informatie voor uw klicmelding achterlaten. Nadat u het formulier heeft ingevuld verzorgen wij de gehele aanvraag.

2Ontvang De Informatie

Uw aanvraag wordt binnen enkele dagen verwerkt. U krijgt een melding per email wanneer de gegevens beschikbaar zijn.

3Graven

U kunt nu aan de slag! Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in technisch tekenwerk? Klik op onderstaande link voor meer informatie: Aanvullende Diensten